THE DISTINGUISHED FEATURES OF TURKISH LANGUAGE AMONG THE OTHER LANGUAGES OF THE WORLD


ATA M.

SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, GUBA, Azerbaijan, 21 - 22 July 2023, pp.170-171

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: GUBA
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.170-171
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

THE DISTINGUISHED FEATURES OF TURKISH LANGUAGE AMONG THE OTHER LANGUAGES OF THE WORLD

TÜRKÇENİN DİĞER DÜNYA DİLLERI ARASINDA AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

Dr. Murat ATA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Buca

İzmir.

murat.ata@deu.edu.tr 05335621473

ORCID NO: 0000-0001-8822-5105

ÖZET

Türk dili, yeni rejimin önemli bir parçası olan dil devriminden sonra, çeşitliliğini ve zenginliğini tüm dünyaya yansıtarak küllerinden yeniden doğmuştur. Bu nedenle Türk dilinin önemi, dilbilimin pek çok alanındaki özgünlüğü göz önünde bulundurulduğunda asla yadsınmamalıdır. Muller'in (1862) de altını çizdiği gibi Türk dilinin gramer özellikleri, çekimlerin sıralanışı, kuralların şeffaflığı ve kendi içindeki uyumu açısından okuyucuya keyif vermektedir. Dolayısıyla Türk dilinin fonolojik, yapısal, semantik ve özellikleri onun gizli zenginliğini ve çeşitliliğini ortaya koymaktadır. Bu açıdan bakıldığında, bu çalışma Türk dilini ve onun sözdizimi, sesbilim ve anlambilim kapsamındaki temellendirme kurallarını daha geniş bir bağlamda örneklendirerek ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler: Türk dili, dilbilgisel özellikler, kuralların saydamlığı, çekimler, temel alma kuralları

 

ABSTRACT

Turkish language, after the language revolution which is a crucial part of the new regime, has been reborn from its ashes by reflecting its diversity and richness to the whole world. Therefore, the importance of the Turkish language should never be undermined given that the language encompasses its uniqueness in many linguistics fields. As Muller (1862) underlined, the grammatical features of the Turkish language gives pleasures to the readers in terms of the order of inflections, the transparency of the rules and the harmony in itself. Therefore, the phonological, structural, semantical and features of Turkish language reveal its hidden richness and diversity. In this perspective, this paper demonstrates the Turkish language and its grounding rules under the syntax, phonology and semantics by exemplifying in a broader context.

Keywords: Turkish language, grammatical features, transparency of the rules, inflections, grounding rules