Technician Candidates' Conceptual Understanding of Short Circuit


Bilal Önder E.

15. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi -Sosyal ve Eğitim Bilimleri, 17 - 18 December 2022, pp.73

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.73
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma, tekniker adaylarının kısa devre konusundaki kavramsal anlamalarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın katılımcıları Elektronik ve Otomasyon Bölümünde öğrenim gören ve Doğru Akım Devre Analizi dersine kayıtlı 130 tekniker adayıdır. Araştırmanın verileri iki aşamalı altı sorudan oluşan bir test ile toplanmıştır. Bu testte öğrencilere iki lamba içeren bir elektrik devresinin üç farklı gösterimi sunulmuştur. Soruların ilk aşamasında öğrencilerden her bir devredeki lambaların yanıp yanmayacağını belirlemeleri, ikinci aşamasında ise bu tercihlerinin nedenini yazarak açıklamaları istenmiştir. Verilerin analizi sonrasında öğrencilerin lambaların durumunu yorumlarken kısa devre kavramını kullandıkları fakat devre şeması değiştiğinde öğrencilerin bölgesel olarak düşündükleri ve lambaların durumunda farklılık olacağına inandıkları görülmüştür.