Mapping of Noise Pollution from Road Transportation with SoundPLAN: A Case for DEU Tinaztepe Campus


Creative Commons License

dönmez s., DÖLGEN D., BOZKURT Z., INAY KINAY E. H., ALPASLAN M. N.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.25, no.74, pp.451-466, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Noise is an invisible pollutant for environment and affects human health both psychologically and physiologically. The most common noise source can be expressed as noise from transportation activities. The noise caused by road transportation has special importance among the transportation methods. The most important reason is the increase in the number of vehicles used in transportation. In order to take measures to control noise pollution, noise levels need to be determined first. Although the campuses or other fields for training are among the areas that are adversely affected by noise pollution, they are often located close to the noise sources. Moreover, excessive noise in areas with educational activities can lead to low performance of lecturers, students and staff. Therefore, the objective of the presented study was to determine the environmental noise caused by highway transport in the university campus, which is considered as noise sensitive area. In this framework, vehicles counted at 3 points at conjunctions on the route. The vehicles counted for mapping divided as light and heavy vehicles. Vehicle counts were carried out between the hours of 08:00/10:00, 12:00/13:00, 15:00/17:00, 18:00/20:00, 21:00/22:00 where traffic was dense. The counts were performed through 20 minutes and they were converted to hourly data by using excel. Two types of maps were produced, i.e. Grid Noise Map and Front Noise Map, by using the SounPLAN 7.3 Program. In the campus area, it was determined that the noise level were over the limit values at buildings on the route where the vehicle passes.
Gürültü çevre kirliliğinin görülmeyen bir boyutudur ve insan sağlığını hem psikolojik hem fizyolojik olarak etkilemektedir. En yaygın gürültü kaynağını ulaşım aktivitelerinden kaynaklanan gürültü olarak ifade edebiliriz. Ulaşım yöntemleri içerisinde bir değerlendirme yapıldığında ise karayolu ulaşımından kaynaklanan çevresel gürültü ilk sırada yer almaktadır. Bu durumun en önemli sebebi her geçen gün ulaşımda kullanılan araç sayılarındaki artış gösterilebilir. Çevresel gürültünün kontrolüne yönelik önlem alınabilmesi için önce gürültü seviyelerinin belirlenmesine ihtiyaç vardır. Eğitim yapılan alanlar, gürültüde olumsuz etkilenen bölgelerin başında yer almasına karşın çoğu kez gürültü kaynaklarına yakın konumlandırılmaktadır. Bu alanlarda ortaya çıkan aşırı gürültü, öğretim görevlilerinin, öğrencilerin ve personelin performansının düşmesine yol açabilir. Bu anlayışla, sunulan çalışmada gürültüye karşı hassas alanlar olarak değerlendirilen üniversite yerleşkesinde karayolu ulaşımından kaynaklanan çevresel gürültünün belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü içerisinde araç geçişlerinin ve gidişatlarının değişim noktası olan kavşakta, 3 noktada araç sayımı yapılmıştır. Sayımı yapılan araçlar hafif vasıta ve ağır vasıta olarak ikiye ayrılmıştır. Araç sayımları, trafiğin yoğun olduğu 08:00/10:00, 12:00/13:00, 15:00/17:00, 18:00/20:00, 21:00/22:00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir. Sayımlar 20’şer dakika olup excel yardımıyla saatlik verilere çevrilmiştir. SoundPLAN 7.3 gürültü haritalama programı kullanılarak Izgaralı Gürültü Haritası ve Cephe Gürültü Haritası olmak üzere iki çeşit harita elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, kampüs alanında, özellikle araç geçişlerinin olduğu güzergâhlardaki binaların, yola bakan cephelerinde gürültü seviyesinin sınır değerlerin üzerine çıktığı belirlenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.