Point-of-Care Ultrasound as a Diagnostic Tool for Nutcracker Syndrome in Pediatric Emergency Department


Creative Commons License

Er A., Polat B., Çiçek D., Çağlar A., Köseli E. G., Çelik T., ...More

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, vol.5, no.2, pp.75-77, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Abdominal pain is one of the most common causes of admission to pediatric emergency department. Point-of care ultrasonography combined with appropriate history and physical examination provides rapid and accurate management of abdominal pain in emergency setting. Here, we report a 15-year-old girl with abdominal pain who was diagnosed with Nutcracker syndrome by the guidance of point of care ultrasound findings.

Karın ağrısı çocuk acil servise en sık başvuru nedenlerinden biridir. Acil koşullarında uygun öykü ve fizik muayene ile birleştirilmiş hasta başı ultrasonografi karın ağrısına hızlı ve doğru şekilde yaklaşılmasını sağlar. Burada karın ağrısı olan ve hasta başı ultrasonografi bulguları ile Nutcracker sendromu tanısı alan 15 yaşında kız hasta bildirilmiştir.