Tek kök iki kanala sahip mandibular premolar dişlerin retreatment tedavisi: 2 vaka raporu


KOŞUMCU S., UĞUR AYDIN Z., GÖKTÜRK H., MEŞECİ B., ORUÇOĞLU H.

TÜRK ENDODONTİ DERNEĞİ 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 10 - 13 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No