Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin TMS 40 Kapsamında Muhasebeleştirilmesi


GÖNEN S., GÜRYEL A.

Journal of Acconting, Finance and Auditing Studies, 2016 (Peer-Reviewed Journal)