Oğuz Tansel'in Derleyip Yazdığı Masalların Sosyal Beceriler Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

Uslu E.

II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST-2), İzmir, Turkey, 28 - 29 May 2021, pp.238

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.238
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Oğuz Tansel, hem öğretmen hem sanatçı hem de araştırmacı kimliğiyle toplumsal eğitime önemli katkılar sunan bir aydındır. Onun Anadolu’dan derleyip yazdığı masallar insan, toplum ve yaşam arasındaki ilişkiyi kavramaya, yurttaşlık bilinci ile dünyalı kimliği arasında denge kurmaya ve toplumsal-kültürel değer, davranış ve inançları anlamaya dönük iletiler taşır. Ayrıca bu masallar, çocukların toplumsal gelişimini destekleyen iletiler bakımından da zengindir ve geniş bir çocuk okur kitlesine seslenmektedir ancak alanyazında bu doğrultuda bir çalışma henüz bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı Oğuz Tansel’in derleyip yazdığı masallarda çocuğun toplumsal gelişimini destekleyen iletileri belirlemektir. Araştırma, betimsel tarama modelindedir. Araştırma verileri Oğuz Tansel’in derleyip yazdığı 6 masal kitabında yer alan 44 masaldan toplanmıştır. Veriler kategorisel içerik çözümlemesi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonunda, incelenen masallarda çocuğun toplumsal ve kültürel anlamda gelişmesine, sağlıklı bir değerler dizgesi oluşmasına, yaşadığı toplumun karmaşık ve çok boyutlu özelliklerini keşfetmesinde olanak sağlayan iletilerin olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçlarının çocuk eğitimi ve dil-edebiyat edebiyat eğitimi alanlarına kuramsal ve yöntemsel katkı sunması beklenmektedir.