The Effect of Gender Roles on Decision Making Styles at White Goods Products


Creative Commons License

Karataş Yücel E.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.33, no.1, pp.319-352, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Considering that individuals are affected by the society they live in, the concept of gender roles, compared to gender which is a variable that can easily be estimated at first glance. becomes increasingly important. This study, based on the belief that the role of individuals as a society is affected by their behavior as a consumer, is aimed at exhibiting the influence of gender roles on consumer decision making styles. For this purpose, literature review was done and the generated questionnaire was applied to 620 people. It has been an original study in its field as it measures the involvement levels and it presents the gender roles differ according to sex and consumer decision making styles differ according to gender roles according to the results of analysis.

Bireylerin içinde yaşadıkları toplumdan etkilendikleri göz önünde bulundurularak ilk bakışta kolayca kestirilebilen bir değişken olan cinsiyet ile karşılaştırmalı olarak toplumsal cinsiyet rolleri kavramı giderek önem kazanmaktadır. Bireylerin toplum tarafından atfedilen rolleri benimsemelerinin birer tüketici olarak satın alma karar tarzlarını etkilediği düşüncesinden hareketle yapılan bu çalışma toplumsal cinsiyet rollerinin satın alma karar tarzları üzerine etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda literatür taraması yapılmış olup oluşturulan soru formu 620 kişiye uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre ilgilenim düzeyini ölçümlemesi, toplumsal cinsiyet rollerinin cinsiyete göre farklılaştığını ve satın alma karar tarzlarının toplumsal cinsiyet rollerine göre farklılaştığını ortaya koyması bakımından özgün nitelikli bir çalışma olmuştur