Birinci basamakta non-steroid antiinflamatuvar ilaçların akılcı kullanımı.


GELAL A., AKICI A.

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Birinci Basamakta Ağrı Özel Sayısı, vol.46, no.2, pp.33-39, 2011 (Peer-Reviewed Journal)