Sistemik Sklerozda Oksidatif DNA Hasarının Tandem Kütle Spektrometri ile Değerlendirilmesi ve Vitamin D Replasmanının Hasaar Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Pilot Bir Çalışma


DAL N. E., TUNA G., Kant M., AKIŞ M., ZENGİN B., KÖKEN AVŞAR A., ...More

İmmünolojide Moleküller Sempozyumu, Turkey, 18 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes