Cenevre Jean Jacques Rousseau Pedagoglarından Adolphe Ferriere in İzmir Konferansları 1928


Türker H.

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.31, pp.223-244, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 31
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.223-244
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, we addressed Adolphe Ferriere’s visit of İzmir and İzmir conferences, who had come to İzmir on 10th October 1928 upon the invitation of İzmir Provincial Directorate of Education.    

After Lausanne Peace Treaty, the young Turkey took renovation steps in all areas. Also one of these areas was education. After important decisions were made in Committee of Science meetings which had been held successively for steps to be taken in education, Law on Unification of Education was adopted on 3rd March 1924. Enforcement of both decisions of Committee of Science and of Law on Unification of Education also opened the way to policy of a secular and modern education. Again in this period, it was seen that Turkey had turned towards seekings to benefit from foreign pedagogs. By the invitation of Board of Education, at first John Dewey, and later Dr. Alfred Kuhne who was consultant of the Ministry of Trade and Industry of Germany, and Omer Buyse who was Belgian specialist of technical education programmes, all were invited to Turkey. Differently from coming of these three specialists, Izmir Provincial Directorate of Education invited Professor Adolphe Ferriere, who was one of pedagogs from Jean Jacques Rousseau Institute in Geneva, to Izmir in the autumn of 1928 in order for him to give conferences. Having come to İzmir on 10th October 1928, Adolphe Ferriere went to Istanbul by leaving on 25th October from İzmir where he stayed for two weeks, in pursuit of his conferences which were followed with interest. He published a writing upon Turkey schools when returned Switzerland.    

Bu çalışmada İzmir Maarif Eminliğinin daveti üzerine Türkiye'ye gelen Adolphe Ferriere'in, İzmir'i ziyareti ve İzmir konferansları ele alınmıştır.

            Lozan Barış Antlaşması sonrası genç Türkiye her alanda yenileşme adımları attı. Bu alanlardan biri de eğitim oldu. Eğitimde atılacak adımlar için arka arkaya yapılan Heyet-i İlmiye toplantılarından sonra,  3 Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat Yasası kabul edildi. Gerek Heyet-i İlmiye kararlarının ve gerekse Tevhid-i Tedrisat Yasasının uygulanması laik ve çağdaş bir eğitim politikasının yolunu da açmış oldu. Yine bu dönemde Türkiye'nin yabancı pedagoglardan yaralanma arayışlarına yöneldiği de görüldü. Maarif Vekâletinin daveti ile ilk olarak John Dewey, daha sonra Almanya Ticaret ve Sanayi Bakanlığı danışmanı Dr. Alfred Kühne ve Belçikalı teknik eğitim programları uzmanı Omer Buyse Türkiye'ye davet edildiler. Bu üç uzmanın gelişinden farklı olarak İzmir Maarif Eminliği, 1928 sonbaharında konferanslar vermek üzere Cenevre Jean Jacques Rousseau Enstitüsü pedagoglarından Profesör Adolphe Ferriere'i İzmir' davet etti. 10 Ekim 1928 günü İzmir'e gelen Adolphe Ferriere ilgiyle takip edilen konferanslarının ardından 25 Ekim günü İzmir'den ayrılarak İstanbul'a gitti. İsviçre'ye dönünce de Türkiye okulları üzerine bir yazı yayınladı.