İntravenöz lipid emülsiyonu ratlarda digoksin entoksikasyonun modelinde hayatta kalma süresini uzatmaktadır


YURTLU B. S., ÖZBİLGİN Ş., Yurtlu D., BOZTAŞ N., KAMACI ÖZOCAK G., AKALTUN M. N., ...More

18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Nisan 2016, Turkey, 06 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes