Kübist Resim ile Değişen Temsil Estetiğinin Gertrude Stein’in “Four Saints in Three Acts” (Üç Perdede Dört Aziz) Metnine Etkisi


Erdal Öztopanlar Z., Ünlü A.

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, no.36, pp.29-45, 2023 (Peer-Reviewed Journal)