Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Motor Fonksiyonlar ile Yaşam Kalitesi ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması


Creative Commons License

Yıldız Kabak V., İpek Erdem F., Ünal Cangül Ş., Atasavun Uysal S., Düger T.

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.3, pp.426-430, 2021 (Peer-Reviewed Journal)