İnsan Faktörü Bilişsel İşlevler ve İzlenme Yaklaşımlarına Genel Bakış


ÖZGÖREN M., ERGÖNÜL İ., GÜDÜCÜ Ç., BEDİZ C. Ş., ÖNİZ A.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE İNOVASYON DERGİSİ, 2015 (Peer-Reviewed Journal)