Örgüt Kültürü Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması


İra N., Şahin S.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.1, pp.1-13, 2011 (Peer-Reviewed Journal)