Katılım Bankalarının CAMELS Oranlarının Analizi: MULTIMOORA ve MAUT Yöntemleri İle Bir Araştırma


Yörük Eren F., Özdağoğlu A., Bekci İ.

SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI VIZYONER DERGISI, vol.12, no.30, pp.552-572, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

https://doi.org/10.21076/vizyoner.804245
 Cited By: 2

Öz

Bu çalışmada; Türkiye’de 2018 yılında faaliyet gösteren beş katılım bankası ve 2019 yılında faaliyet gösteren altı katılım bankasının, CAMELS oranları kullanılarak çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan MULTİMOORA yöntemi ve MAUT yöntemi ile performanslarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda CAMELS kapsamında değerlendirilen oranlar hesaplanmıştır. Oranların hesaplanmasında 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde sona eren iki ayrı hesap dönemine ait, konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları ile 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2019 konsolide bilanço ve gelir tabloları kullanılmıştır. Oran hesaplamasının ardından oran yönleri belirlenmiştir. 2018 yılı verileri ile bulunan oranlar, MULTIMOORA yöntemi ile bütünleştirilerek katılım bankalarının sıralaması yapılmış ve ilk sırayı Vakıf Katılım Bankasının aldığı tespit edilmiştir. 2019 yılı verileri ile bulunan oranlar ise MAUT yöntemi yardımıyla sıralanmıştır. Bu sıralamada ise ilk sırayı Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın aldığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler

CAMELSMULTİMOORAMAUTÇKKVKatılım Bankacılığı