Planlama Eğitiminin Bilişsel Harita Gelişimi Üzerindeki Etkileri: Sanal Mekanlarda Deneysel Bir Çalışma


ÇUBUKÇU E., EKŞİOĞLU ÇETİNTAHRA G.

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE, no.9, pp.73, 2016 (Peer-Reviewed Journal)