Zerrin Toprak (2014), “Yerel Yönetimler, Yönetişim ve Dağlık Alanların Yönetimi Üzerine”,


Karaman Z. T.

Presentation, pp.7-26, 2014

  • Publication Type: Other Publication / Presentation
  • Publication Date: 2014
  • Page Numbers: pp.7-26
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/39042


1980’li yıllarda modern dünyadaki gelişmelerin de etkisiyle başlayan
ve 2000’lerden bu yana artan oranda doğal çevreyi korumak, su temini, temiz
hava ve su kalitesini sağlamak ve sürdürmek, kent yönetimine katılım
ve demokratik katılımcı mekanizmaları geliştirmek yönündeki temel ilkeleri
somutlaştırmak istekliliği kentlerde önem kazanmıştır. Ayrıca hizmetlerin
yerine getirilmesinde, müzakereci modelleri belediye örgütlenmesi içinde
yapılandırmak ve sosyal faaliyetler yanında, “herkese” yönelik kapasite
artırıcı, gelir getirici istihdam yaratıcı faaliyetleri geliştirmek, iklim değişikliklerine
bağlı olarak giderek şiddeti artan afetlere yönelik risk haritaları
hazırlamak, 2005 yılı sonrasında rutin görevlere eklenen modern belediyecilik
hizmetlerini geliştirmeye yönelik idari silkinişlerdir.