Küresel İklim Krizi ve Yönetimi: Pandemi Sonrası Dünyada Sera Gazı Emisyon Rejimi


Creative Commons License

Çilingir S.

in: Küreselleşmenin Krizi, Pandemi ve Uluslararası Siyaset, UZGÖREN Elif,AÇAR Dilaver Arıkan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.165-199, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.165-199
  • Editors: UZGÖREN Elif,AÇAR Dilaver Arıkan, Editor
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Küresel ısınma, sebep ve etkilerinin onyıllardır bilinmesine, çözümü için ortak çaba gösterilmesine rağmen, neden artarak devam etmiştir? Bu çalışma, küresel sera gazı emisyon rejiminin iklim krizini önlemeye ilişkin kısıtlarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Uluslararası rejimlerin başarısı, hem yapısal özellikleri, hem de tarafların katılım ve uyumuna bağlıdır. Çalışmada ilk olarak, sera gazı emisyon rejiminin içinde yer aldığı küresel çevre siyasetinin, temel yaklaşım ve ilkelerindeki gelişim süreci izlenmektedir. Ardından, rejimin yapısal özelliklerini ortaya çıkarmak üzere, emisyonları düzenleyen temel anlaşmaların normları, hedefleri, kurumsal yapıları, işbirliği ve yaptırım olasılıkları değerlendirilmektedir.

Sera gazı emisyon rejimi, devlet dışı aktörleri kapsamaktadır, ancak esas yetki ve sorumluluk, normlar ve hedefler üzerinde pazarlık eden, anlaşmaları imzalayarak taahhütlerde bulunan ve kendi kalkınma politikalarıyla uygulayacak olan devletlere aittir. Dünya sera gazları emisyonunun yaklaşık yarısı, aynı zamanda küresel rejime taraf olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB) ve Çin tarafından üretilmektedir (Ritchie ve Roser, 2017). Rejimin başarısı, küresel siyasette liderlik rolü üstlenen bu üç aktörün eylemlerine bağlıdır. Çalışmada, bu ana aktörlerin rejime ilişkin pozisyonlarının tarihsel gelişimi, sürdürülebilir kalkınma durumuna işaret eden emisyon durumları ile politika tercihleri ışığında değerlendirilmektedir.

Yeni bir küresel kriz olan Covid-19 pandemi sürecinde, sera gazı emisyonları tüm dünyada büyük bir düşüş göstermiştir (Le Quere vd., 2020). Bu düşüş, küresel ısınmayı durduracak yeni bir eğilime mi işaret etmektedir? Rejimin geçmiş kısıtları aşılabilecek midir? Çalışma, son olarak, henüz rejimde yasal bir değişikliğe yol açmayan bu gelişmenin sürekliliğini sorgulamaktadır. Ana aktörlerin güncel durumları ile pandemi süreci ve sonrasındaki emisyonlara ilişkin güncel literatür bir arada değerlendirilerek, rejimin geleceği tartışılmaktadır.