Yaşam Tarzı Pazarlaması ve İletişim.


Creative Commons License

Karataş Yücel E., Yücel E.

in: İletişim Çalışmaları 2016, Prof. Dr. Aydın Ziya ÖZGÜRProf. Dr. Aytekin İŞMAN, Editor, TOJCAM, Sakarya, pp.69-82, 2016

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2016
  • Publisher: TOJCAM
  • City: Sakarya
  • Page Numbers: pp.69-82
  • Editors: Prof. Dr. Aydın Ziya ÖZGÜRProf. Dr. Aytekin İŞMAN, Editor
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Hızla değişen teknoloji ve giderek rekabet açısından kızışan pazar ortamlarında tüketici davranışlarını anlamak ve bu davranışları öngörümlemek işletmeler açısından oldukça önemli hale gelmiştir. İşletmeler günümüz koşullarında tüketicilerin tamamına hitap edememekte ve belirli kriterler ışığında tüketicileri gruplara ayırmak ve bu gruplardan yalnızca bir ya da birkaçına hitap etmek durumunda kalmaktadır. Bu gruplandırmada ise daha önce kullanılan demografik sınıflandırmalar tek başına artık yeterli gelmemektedir. Son yıllarda tüketici davranışlarını incelemede sıklıkla kullanılan araçların başında ise yaşam tarzı ön plana çıkmıştır. Pazarlamacılar açısından tüketicilerin yaşam tarzlarını ölçümlemenin artan önemi beraberinde “yaşam tarzı” kavramını ayrı bir noktaya taşımış ve “yaşam tarzı pazarlaması” kavramının doğmasına neden olmuştur. Yaşam tarzlarını ölçümlemenin tüketicilere sunulan ürün veya hizmetlere etki edebilmesi ise iletişimin doğru şekilde kullanılmasına bağlıdır. Yaşam tarzı pazarlamasının etkinliği, iletişim süreci kapsamında incelenmelidir. Ancak bu sayede işletmelerin ortaya koyduğu çabanın yeterliliği veya eksikliği görülebilir. Bu kapsamda çalışmanın amacı yaşam tarzı pazarlaması ve iletişim konularını beraber ele alarak yaşam tarzı pazarlamasının nasıl daha etkili kullanılabileceğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda yapılan bu çalışmada öncelikle yaşam tarzı kavramı açıklanarak yaşam tarzı ölçüm modelleri ele alınmıştır. Sonrasında ise yaşam tarzı pazarlaması kavramı detaylı olarak açıklanmış ve yaşam tarzı pazarlamasında iletişimin yeri ele alınarak çalışma sonlandırılmıştır.