NÖTROPENİK ATEŞ İLE PREZENTE OLAN BİR BRUSELLOZ VAKASI


Creative Commons License

Ernur D., Üzüm Y., Yıldırım A., Soysal D., Şimşek E.

17.ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ ANTALYA TÜRKİYE-2015, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.158

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.158
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No

Abstract

 Febril nötropeni; nötropenik bir hastada ateş ölçümünün 38.3 C°’den daha yüksek olması durumuna denir. Kanser tedavisinin sık görülen bir komplikasyonudur, hastalarda morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Nötropenik ateş etiyolojisinde enfeksiyondan sorumlu patojenler sıklıkla bakterilerdir. Günümüzde febril nötropeniye sebep olan başlıca etkenler gram pozitif olarak koagulaz-negatif stereptokok, S. Aureus ve enterokok; gram negatif olarak ise E. Coli, Klebsiella spp, Enterobacter spp ve P. Aeruginosa’dır. Bruselloz ise dünyada sık görülen zoonotik hastalıklardan biridir ve ülkemizde de sık görülmektedir. Akut bruselloz vakalarında hafif anemi, lökopeni ve çok nadir olarak da pansitopeni ve trombositopeni saptanmaktadır. Bruselloz yaygın görülen bir enfeksiyon olmasına rağmen nötropenik ateş ile prezente olan bruselloz vakası nadiren bildirilmiştir.