Treatment of Diastema Between Central Teeth with Direct Composite Restorations: Two Case Reports


Silkü A., Erten Can S. H.

Türk Diş Hekimleri Birliği 27. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 29 October 2023, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

AIM:Today, aesthetic dental treatments are among the top expectations of patients. Diastemas between teeth cause an unaesthetic smile. Diastema can be caused by many factors, such as genetic factors, tooth deficiencies and shape or size mismatches in the teeth. This case report aims to provide an aesthetic appearance to the diastema between the central teeth with direct composite restorations.
CASE:Two female patients applied to Dokuz Eylul University Faculty of Dentistry Department of Restorative Dentistry with the complaint of space between their anterior teeth. After the anamnesis and clinical examinations of the patients, their photographs were taken and their pre-treatment status was recorded. Both patients declared that the diastema between the upper central teeth caused a self-confidence problem in their social life. In line with the patient's aesthetic demands, a direct composite lamina was planned without any preparation of the natural teeth. In both cases, surface roughening was completed using a 37% phosphoric acid gel (Proetch,Promida). A universal bonding agent was used in the bonding process (Clearfil S3 Bond Universal,Kuraray). Restorations were completed using a nano-hybrid composite resin (Clearfil Majesty Esthetic,Kuraray) in the first case and a monochromatic composite resin system(Omnichroma,Tokuyama) in the second case. Photopolymerization was performed using an LED light-curing unit (Valo,Ultradent). Finishing and polishing were completed with the abrasive discs (Soflex, 3M ESPE).
CONCLUSION:Positive responses were observed in the 1st and 3rd month follow-ups of the patients. It was determined that both composite systems gave successful results in the short term in diastema closure cases. It was concluded that direct composite restorations are conservative treatments with high patient satisfaction, but longer follow-up should be done in more patients.


Keywords: Aesthetics; Diastema; Direct Composite Restoration

GİRİŞ:Günümüzde hastaların öncelikli beklentileri arasında, estetik diş tedavileri üst sıralarda yer almaktadır. Dişler arasındaki diastemalar estetik olmayan bir gülüşe sebep olur. Diastema oluşumuna genetik faktörler, diş eksiklikleri, dişlerdeki şekil veya boyut uyumsuzlukları, gibi bir çok faktör sebep olabilir. Bu olgu sunumunun amacı, santral dişler arasında görülen diastemanın direkt kompozit restorasyonlarla estetik bir görünüm sağlamaktır.
OLGU SUNUMU:İki farklı kadın hasta ön dişlerindeki diastemadan rahatsızlık duydukları için tedavi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı kliniğine başvurmuştur. Hastalardan alınan anamnez ve klinik muayeneleri sonrasında fotoğrafları alınarak tedavi öncesi durumları kayıt altına alındı.Her iki hastada da üst santral dişlerin arasındaki diastema hastanın sosyal hayatında özgüven problemine sebep olmaktadır. Hastaların estetik talebi doğrultusunda doğal dişlerinde preparasyon yapılmadan direkt kompozit lamina planlandı. Dişlerde hiçbir preparasyon yapılmadan %37'lik fosforik asit (Proetch, Promida) ile yüzey pürüzlendirmeleri tamamlandı. Bonding işleminde üniversal bonding kullanıldı (Clearfil S3 Bond Universal, Kuraray). İlk olguda kompozit rezin olarak nano-hibrit kompozit (Clearfil Majesty Esthetic, Kuraray), ikinci olguda ise monokromatik kompozit rezin (Omnichroma, Tokuyama) kullanıldı. Polimerizasyon işlemlerinde LED ışık cihazı tercih edildi (Valo, Ultradent). Bitim ve polisaj işlemleri için aşındırıcı disklerin kullanılması tercih edildi (Soflex, 3M ESPE).
SONUÇ:Hastaların 1. ve 3. ay kontrollerinde olumlu geri dönüşler gözlemlendi. Her iki kompozit sisteminde de diastema kapatma olgularında kısa dönemde başarılı sonuçlar verdiği belirlendi. Direkt kompozit restorasyonların hasta memnuniyeti yüksek ve konservatif tedaviler olduğu ancak daha fazla hastada daha uzun süreli takiplerin yapılması gerektiği kanısına varıldı.


Anahtar Kelimeler: Diastema; Direkt kompozit restorasyon; Estetik