Analysis of the Relationship between Life Satisfaction and Sustainable Consumption Behavior


Özgüven Tayfun N., Erol C.

International SOCIAL SCIENCES STUDIES Journal, vol.8, no.98, pp.1643-1653, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sustainability is one of the topics that have been frequently studied both in the literature and in practice, especially in recent years. There are many things to be done both individually and socially for the sustainability of consumption. There are many factors in raising awareness about the environment and sustainability issues individually and reaching life satisfaction. The aim of this study is to investigate whether there is a relationship between life satisfaction and sustainable consumption behavior. Within the scope of the research, an online questionnaire was sent to 122 people working in an international company operating in Manisa Organized Industrial Zone. Factor analysis, Kruskal-Wallis H analysis, Mann-Whitney U analysis and correlation analysis were used for the analysis of the data obtained. As a result of the analyzes conducted to test whether life satisfaction and sustainable consumption behavior differ according to demographic characteristics, it was determined that educational status and gender differ in the concept of sustainable consumption, age and marital status differ in the concept of life satisfaction. In addition, as a result of the correlation analysis, it was concluded that there was no significant relationship between life satisfaction and sustainable consumption behavior. Key Words: Life Satisfaction, Sustainable Consumption Behavior, Sustainability

Sürdürülebilirlik özellikle son yıllarda gerek literatürde gerekse de uygulamada üzerinde oldukça sık çalışılan konulardandır. Tüketimin sürdürülebilirliği için hem bireysel hem de toplumsal olarak yapılacak çok şey bulunmaktadır. Bireysel anlamda çevre ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratma ve yaşam doyumuna ulaşmada pek çok etken söz konusudur. Bu çalışmanın amacı yaşam doyumu ile sürdürülebilir tüketim davranışı arasında bir ilişkinin var olup olmadığını araştırmaktır. Araştırma kapsamında Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren uluslararası bir işletmede çalışan 122 kişiye online anket gönderilmiştir. Elde edilen verilerin analizi için faktör analizi, Kruskal-Wallis H analizi, Mann-Whitney U analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Yaşam doyumu ve sürdürülebilir tüketim davranışının demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için yapılan analizler sonucunda eğitim durumu ve cinsiyetin sürdürülebilir tüketim, yaşın ve medeni durumun ise yaşam doyumu kavramında farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan korelasyon analizi sonucunda, yaşam doyumu ile sürdürülebilir tüketim davranışı arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yaşam Doyumu, Sürdürülebilir Tüketim Davranışı, Sürdürülebilirlik