Çok Tabakalı ZnO veya TiO2 Kaplanmış 100 Pamuklu Kumaşların Dispers Boyarmaddelerle Transfer Baskı Yöntemine Göre Basılması


ÖZEN İ., UĞUR Ş. S., SARIIŞIK A. M.

The Journal of Textiles and Engineer, vol.1, no.105, pp.37-43, 2018 (Scopus)