ÇAĞDAŞ GİYİM MODASINDA UYGULANAN KOLAJ TEKNİĞİ


Creative Commons License

Küçükoğlu S., Kozbekçi Ayranpınar S.

AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 15 April 2021, vol.1, pp.608-622

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.608-622
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Resim sanatıyla doğan ve sonrasında disiplinler arası birçok alanda yer bulan kolaj tekniği moda ve tekstil tasarımlarında da yaygınca kullanılan bir teknik haline gelmiştir. Endüstri devriminden sonra teknolojinin gelişmesiyle yenilikçi tekstil yüzeyleri oluşturulmuş, gelişen teknoloji var olan tekniklerin kullanım alanlarını ve yüzeye aktarma araçlarını da değiştirmiştir. Tekstil yüzeylerindeki kolaj uygulamaları giyim modasında da yer bulmuş, farklı bakış açılarıyla tasarımlara dahil olmuştur. Bu sayede tasarımcılara daha özgür ve yenilikçi yaklaşımlar getirme olanağı sunulmuştur. Bu çalışmada kolaj tekniğinin gelişim süreci, tekstil ve moda giyime yansımaları incelenecek, ayrıca moda dünyasında önemli yer edinen tasarımcıların kolaj yorumlamalarıyla oluşturdukları koleksiyonlar örneklendirilerek aktarılmaya çalışılacaktır. Resim sanatına ait bir teknik olan kolajın, gelişen teknolojik malzemelerle birlikte farklı tasarım anlayışlarıyla giyim modasında bulduğu yeni ifade yolları üzerinde durulacaktır. Anahtar Kelimeler: Kolaj Tekniği, Sürdürülebilir Moda, Tasarım, Tekstil, Moda ABSTRACT Collage, born with the art of painting and later found in many interdisciplinary fields, has become a widely used technique in fashion and textile designs. After the industrial revolution, technological developments led to creation of innovative textile surfaces in addition to changing the area of usage of existing techniques and transfer tools. Collage application on textile surfaces has also found a place in clothing fashion, and included in designs with different perspectives. Thus, designers got the opportunity of more free and innovative approaches. In this study, the development process of collage and its reflections on the textile and fashion clothing will be analyzed. Moreover, collections of well-known designers made by using collage applications will be shown by giving examples. The new ways of expressions of collage, belonging to the art of painting, which come up with different sense of design after the development of technological materials will be emphasized. Keywords: Collage Technique, Sustainable Fashion, Design, Textile, Fashion