The Incidence of Burnout Syndrome Between Doctors within İzmir


Creative Commons License

Serinken M., Ergör A., Çimrin A. H., Ersoy G.

Toplum ve Hekim, vol.18, no.4, pp.293-299, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 4
  • Publication Date: 2003
  • Journal Name: Toplum ve Hekim
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.293-299
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

not avaible

ÖZET

Tükenme sendromu, bireylerin işleri geregı karşılaştıkları insanlara karşı duyarsızlaşmaları, duygusal yönden kendilerini tükenmiş hissetmeleri ve kişisel başarı ve yeterlilik duygularının azalması biçiminde tanımlanmıştır. Hekimlerin çalışma alanları arasında yüksek tempoda, stresli bir ortamda çalışmaları nedeni ile tükenme ve ilişkili durumlara daha açık olduğunu düşündüğümüz acil servis hekimlerinin tükenme düzeylerini ve tükenmeyle ilişkili faktörleri araştırmayı amaçladık. ızmir il merkezindeki acil servislerde görevli 11 3 hekim değerlendirildi. Veriler, Maslach tükenmişlik ölçeği (MTÖ), Beck depresyon ölçeği (BDÖ) ve sosyodemografik veri toplama formu kullanılarak elde edildi. Hekimlerin en fazla bildirdikleri iş stres faktörlerinin, hastalardan enfeksiyon hastalığı bulaşma korkusu, yetersiz ücret, hasta yakınları ve hastaların kaba ve saldırgan davranışları, toplumdan bekledikleri saygıyı görmemeleri ve takdir edilmemeleri olduğu görüldü. Ayrıca hekimlerde duyarsızlaşmanın gelişiminde iş yükünün önemli bir etmen olduğu saptandı. Aylık çalışma sürelerinin tükenme üzerine etkisi görülmedi. Hekimlerin medeni durumlarının, yaptığı hekimlikle ilgili ek işlerin, sigara ve alkol gibi alışkanlıklarının tükenme düzeylerine etkisi saptanmadı. Ancak kadın hekimlerin duygusal tükenmelerinin yüksek olduğu, yaş ve meslekte çalışma yılının artması ile duyarsızlaşma düzeylerinin azaldığı, sosyal aktivite ve hobileri olan hekimlerin duygusal tükenme düzeylerinin düşük olduğu görüldü. Sonuç olarak acil servis hekimleri, çalışma ortamının ve koşullarının kendilerine yüklediği stres etmenlerinin ağırlığı nedeniyle gelişebilecek tükenme ve ilişkili durumlara karşı duyarlı bir grubu oluşturmaktadır. Hastaların sağlığını iyileştirecek ve koruyacak sağlık çalışanlarının sağlığının koruması için öncelikle acil servislerde çalışma ortamları ve çalışma koşulları iyileştirilmeli ve çalışanlar sosyalolarak desteklenmelidir. Anahtar Sözcükler: Tükenme Sendromu, Acil Servis, Hekim, Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ).