ALTERNATIVES FOR SUSTAINABLE TEXTILE RAW MATERIALS: BIODEGREDABLE FIBERS


Erdoğan Ü. H., Selli F.

Uluslararası Tekstilde Sürdürülebilirlik ve Teknolojik Gelişmeler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 13 - 15 October 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Yirminci yüzyılın başlarında insanoğlunun tanıştığı sentetik polimer esaslı ürünlerin insan sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili kaygılar ve atıklarının yarattığı çevre kirliliği problemleri endüstriyel uygulamalar için yeni hammaddeler ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Bu kapsamda yenilenebilir kaynaklardan üretilen biyo-esaslı polimerlerden endüstriyel hammaddeler elde edilmesi önemli bir açılım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle günümüzde biyo-esaslı polimerlerin sentezi, özellikleri ve nihai ürüne dönüştürülmesi ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Biyo-esaslı polimerlerin, biyo-bozunur özelliğe sahip olanlarının uygulama alanları özellikle ambalaj, tıp ve tarım alanlarında film, lif, tekstil yüzeyi veya kompozit malzeme olarak giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada; ekonomik ve çevresel anlamda önemi giderek artan biyo-bozunur polimerlerden eriyikten lif çekim yöntemi kullanılarak tarafımızdan gerçekleştirilen lif çekim araştırmalarının bir özeti sunulmuştur. Lif çekimlerinde polihidroksibütirat-ko-hidroksivalerat,  polihidroksibütirat-ko-hidrokhekzanoat, polikaprolakton, polilaktikasit ve polivinilalkol polimerleri hammadde olarak kullanılmıştır. Araştırmada; üretim parametrelerinde yapılan değişiklikler ve katkı maddelerinin ilavesi ile fonksiyonel özelliklere sahip biyo-bozunur tekstil lifleri üretilmiş ve bu liflerin özellikleri incelenmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmalar kapsamında çeşitli biyo-bozunur polimerlerden eriyikten lif çekim yöntemi ile fonksiyonel lif üretimi üzerine yeni ve özgün araştırma sonuçları elde edilmiştir.  Çalışma sonuçlarının bu konu ile ilgilenecek araştırmacılara hem bilimsel ve sosyal açıdan bilgi sağlaması hem de ileriki endüstriyel çalışmaların planlanmasına yardımcı olması beklenmektedir