ilişki bağımlılığı


Kabasakal H. Z.

disiplinler arası aile kongresi, İzmir, Turkey, 11 May 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde ilişki bağımlılığı, ilişkilerde oldukça rastlanan ancak kişiler tarafından fark

edilmesi güç bir sorundur. Bağımlı ilişki ile bağlı ilişkiler arasında önemli farklılıklar vardır.

Bağımlı ilişkide, kişiler benlik algılarını kaybederek tek kişilik bir ilişki yaşarlarken, bağlı

ilişkide partnerler birbirlerine tutsak haline gelmeden güven ve sevgilerini sürdürerek iki

kişilik ilişki kurabilirler. Bağımlı kişiler, bağımlı oldukları partnerlerinden uzaklaşamayarak

günlük hayatlarındaki işlevlerini yitirebilirler. İlişki bağımlılığı, ilişkideki bir sonuç değil,

kişinin fark edemediği ihtiyacı olabilir. Bir başka deyişle, bağımlılık bir belirti ya da neden

olabilir. Bu sebeple, bağımlı kişilerin dinamiklerini çözmeleri ve farkındalık kazanarak öz

değer ve benlik algılarını tekrar kazanmaları sağlıklı bir romantik ilişki için oldukça

önemlidir. İlişki bağımlılığı, kadın ve erkeklerde farklı belirtiler gösterse de bağımlılıkla

mücadele etme durumları aynıdır. Bağımlılığın oluşmasında toplumsal yapı, kültür ve

yetiştirilme biçimlerinin önemi oldukça fazladır.