Dokuma Kumaşlarda İplik Özelliklerinin Giysi Form ve Görünümlerine Etkileri


Creative Commons License

Yaşar N.

YEDİ: SANAT, TASARIM VE BİLİM DERGİSİ, vol.15, no.15, pp.173-184, 2016 (Peer-Reviewed Journal)