Galleria mellonella larva modelinde C albicans biyofilm formasyonunun etkilerinin değerlendirilmesi


KARAMAN M., ALİ A., BAHAR İ. H.

XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi(Klimik 2015), Turkey, 25 - 29 March 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes