FENİLKETONÜRİ HASTALARINDA BH4 TEDAVİSİNİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ


Creative Commons License

Aydoğan A., Kulu B., Şahin Uyar S. B., Mintaş N. E., Karalar Pekuz Ö. K.

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi /, Hatay, Turkey, 28 May - 01 June 2022, pp.102-105

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Hatay
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.102-105
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Fenilketonüri (PKU), fenilalanin tirozine dönüşümünü katalize eden fenilalanin hidroksilaz (PAH) enzimini kodlayan gendeki mutasyonların neden olduğu kalıtsal metabolik bozukluktur. Avrupada insidansı 1/10.000 iken Türkiye’de 1/4192 olduğu gösterilmiştir. PKU'nun semptomları nörogelişimsel gecikme, zeka geriliği, bozulmuş bilişsel işlev, mikrosefali ve nöromotor bozuklukları içerebilir. Fenilalanin hidroksilaz (PAH) eksikliği olan BH4’e yanıt veren tüm hastalarda sapropterin dihidroklorür kullanımı önerilmektedir. Tetrahidrobiopterinin (BH4) sentetik bir analoğu olan Sapropterin, fenilalanin hidroksilaz aktivitesini artırarak kan fenilalanin düzeyini düşürür. Böylece fenilalanin (Phe) toleransının artmasına ve doğal protein alınıma olanak sağlar. Bu çalışmanın amacı; hafif, orta ve klasik fenilketonüri tanılı olan ve BH4 yükleme testine yanıt vererek sapropterin tedavisi kullanan hastaların klinik verilerini dökümante etmek ve tedavinin etkinliğini değerlendirmektir