MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA TEDAVİDE KULLANILAN INTERFERON BETA YA KARŞI GELİŞEN BLOKAN VE NÖTRALİZAN ANTİKORLARIN KLİNİK VE RADYOLOJİK BULGULAR ÜZERİNE ETKİLERİ


KAYA D., TUFAN S., ÖZAKBAŞ S., BAHAR H., ADA E., İDİMAN E.

46. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 4 - 09 December 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes