The relationship between role perceptions and consumption values of women


Kayabaşı A., Demirağ F., Özkan P., Özcan B. M.

Business and Management Studies: An International Journal, vol.11, no.3, pp.991-1009, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aims to determine the role perceptions of women and the relationship between their role perceptions and consumption values to benefit the stakeholders. A quantitative method was used in the study. Data in the study were obtained through an online survey. Data were collected online from 234 participants. Data were analyzed with SPSS and Smart-PLS programs. As a result of the study, it was concluded that women with moderate role perception did not affect the familistic consumption value. In contrast,women with traditional role perception did not affect aesthetic and situational consumption values. It has been concluded that the family consumption value of women with modern and traditional role perception is effective on the patriotism consumption value of women with modern, traditional, and moderate role perception and the aesthetic and situational consumption value of women with modern moderate role perception. Women's role perceptions and consumption values will effectively makeeffective decisions in social and economic fields for different stakeholders by developing different strategies and providing benefitsBu çalışmada kadınların rol algılarının belirlenmesi ve rol algılarının tüketim değerleri ile ilişkisinin belirlenerek paydaşlara fayda sağlayabilme amaçlanmaktadır. Çalışmada nicel yöntem kullanılmıştır. Çalışmada veriler online anket aracılığıyla elde edilmiştir. 234 katılımcıdan online olarak veri toplanmıştır. Veriler SPSS ve Smart-PLS programları ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda ılımlı rol algısına sahip kadınların ailevi tüketim değeri üzerinde, geleneksel rol algısına sahip kadınların estetik tüketim değeri ve durumsal tüketim değeri üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Modern ve geleneksel rol algısına sahip kadınların ailevi tüketim değeri üzerinde modern, geleneksel, ılımlı rol algısına sahip kadınların vatanperverlik tüketim değeri, modern, ılımlı rol algısına sahip kadınların estetik ve durumsal tüketim değeri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kadınların rol algıları ve tüketim değerleri farklı paydaşlar açısından sosyal ve ekonomik alanda etkili kararların alınmasında farklı stratejiler geliştirilerek fayda sağlanmasında etkili olabilecektir

Bu çalışmada kadınların rol algılarının belirlenmesi ve rol algılarının tüketim değerleri ile ilişkisinin belirlenerek paydaşlara fayda sağlayabilme amaçlanmaktadır. Çalışmada nicel yöntem kullanılmıştır. Çalışmada veriler online anket aracılığıyla elde edilmiştir. 234 katılımcıdan online olarak veri toplanmıştır. Veriler SPSS ve Smart-PLS programları ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda ılımlı rol algısına sahip kadınların ailevi tüketim değeri üzerinde, geleneksel rol algısına sahip kadınların estetik tüketim değeri ve durumsal tüketim değeri üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Modern ve geleneksel rol algısına sahip kadınların ailevi tüketim değeri üzerinde modern, geleneksel, ılımlı rol algısına sahip kadınların vatanperverlik tüketim değeri, modern, ılımlı rol algısına sahip kadınların estetik ve durumsal tüketim değeri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kadınların rol algıları ve tüketim değerleri farklı paydaşlar açısından sosyal ve ekonomik alanda etkili kararların alınmasında farklı stratejiler geliştirilerek fayda sağlanmasında etkili olabilecektir