Covid-19 Pandemisinin Sağlık Sektörüne Etkileri ve Yeni Trendler


ERSOY H.

mas journalof applied sciences, vol.7, no.4, pp.827-837, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Covid-19 still prevailing for last 3 year changed and effected daily life forever in the world. Not just life but also mentality of human being. People staggered in the beginning about what to do and how to cope with this situation. But after a while people adapted very quickly to the new conditions by changing himself and transforming to new era. This transformation process deeply effected whole life but mostly and firstly to the health sector. Since health sector is one of the mostly effected sectors fromCovid-19 pandemic. It has come face to face with the whole threats of virus first of all. At the beginning people did not know anything about Covid-19 that is why it was dangerous to come face to face and encounter with this virus. Under this circumstance health sector firms and health sector workers underwent to risks. Now, they are trying to adapt themselves to the new conditions. some of these efforts are to develop new generations of medicines, vaccines, and equipment. Search of Post-Covid-19’s effect in health sector and new trends that Covid-19 dictated also effect of Covid-19 virus on health workers will be helpful in understand the life in the future and to protect people from the effects of these type of viruses which may generate in the future. In this study new developing viruses and conditions effects also new trends that these conditions will dictate will be studied. Some outcomes and proposals will be developed for future os business and society.Keywords:Covid-19, effect of Covid-19 on health sector, new trends in health sector827

Tüm dünyada yaşanmakta olan Covid-19 pandemisüreci insan yaşamının son üç yıldan fazla bir dönemini kökünden etkilemiş ve bir daha geri dönüşü olmayacak şekilde değiştirmiştir. İnsanlar bu hızlı değişen yaşam koşullarına uyum sağlamada ilk zamanlarda bir miktar bocalasalar da daha sonradan hızlı bir şekilde dönüşüm sağlayarak sürece uyum sağlayabilmişlerdir. Bu dönüşüm dip dalga denilen en derinlerden başlayarak tüm yaşam alanlarını etkilemiş ve etkilemektedir. Covid-19 sürecinin zorunlu kıldığı bu değişim ve dönüşüm sürecinde dijitalleşme hızlı birşekilde hayatımıza girmiş ve dönüşüm ve değişimi hızlandırmıştır. İnsanlık bu yeni normale alışarak yaşamına devam edecektir. Bu sürecin hızlanarak devam etmesi beklendiğinden her sektör bu dönüşüme uyum sağlamak için büyük çaba göstermektedir.Sağlık sektörü Covid-19 pandemisinden ilk ve en derin bir şekilde etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Covid-19 tehlikesi ile ilk karşılaşan sektör olması nedeni ile virüsün her türlü tehlikeleri ile yüz yüze gelip baş etmek zorunda kalmışlardır. Bu nedenle sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve sağlık çalışanları yeni normal ile baş etmek ve gelecekte Covid-19 benzeri salgınlarla mücadelede başarılı olabilmek için yeni arayışlara girişmişlerdir. Bunların arasında uzaktan muayene, robot kullanımı eğitim önlem alma gibi yöntemlerin yanında ilaç geliştirme ve sağlık alanında yeni teknolojiler geliştirme gibi yöntemler gelmektedir. Covid-19 sonrası değişen koşulların sağlık alanındaki etkisi ve sağlık alanındaki yeni eğilimlerin araştırılması, sağlık çalışanlarını virüs etkilerinden koruma, hayatı kolaylaştırma ve gelecekteki salgın tehlikelerine karşı önlem alabilmek için önceden hazır olmak büyük önem taşımaktadır.Bu çalışmada Covid-19’un sağlık alanındaki etkileri ve bu alanda yaşanan gelişmeler ile muhtemel yeni gelişmeler, trendler araştırılarak gelecek için önceden hazır olma yönünde birtakım öngörülerde bulunulmaktadır.