İşveren Tarafından Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Uygulamasına Başvurulması Halinde İşçinin Bildirimsiz Fesih Hakkı


Birben E.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, no.74, pp.563-604, 2022 (Peer-Reviewed Journal)