A Comparative Analysis of the Role of University-Industry Collaboration in Improving Innovation Performance of Businesses


Creative Commons License

Yücel E., Özgül E.

Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, vol.9, no.1, pp.55-82, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.55-82
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, işletmelerin yenilik performansının arttırılabilmesi için Üniversite-Sanayi İşbirliklerinin başarısında etkili olan temel faktörlerin belirlenmesi ve etkilerinin karşılaştırılmasıdır.

Yöntem: Üniversite-Sanayi İşbirliği’nin işletmelerin yenilik performansına etkilerini derinlemesine inceleyebilmek amacıyla araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır.

Bulgular: Üniversite-Sanayi İşbirliği ile işletmelerin proje yoğunluğu, yeni ürün sayısı ve uzmanlık kazandığı alanlar artmakta ve bu durum işletmenin yenilik performansını arttırabilmektedir. Bu başarının sağlanabilmesi ise, işletmelerde üst yönetimin işbirliklerine yaklaşımı ile bağlantılıdır.

Sonuç ve Öneriler: İşbirliği projelerinin başarısında katılımcı bir üst yönetim anlayışının etkili olduğu görülmüştür. Bu nedenle, işbirliklerinin başarısı için üst yönetim anlayışını öncül bir başarı kriteri olarak değerlendirmek gerekmektedir. Ayrıca, işbirliği süreci ile işletmelerin değişen üst yönetim anlayışı ve örgüt kültürü üzerine daha fazla araştırmanın yapılması önerilmektedir.

Özgün Değer: İşbirliğini başarılı bir şekilde yürütülen işletmeler ile yeterince başarı elde edememiş işletmelerin karşılaştırılması, işbirliğinin başarısında etkili olan faktörlerin farklı bir bakış açısı ile değerlendirilmesine imkan tanımıştır.