Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımını Etkileyen Bireysel ve Örgütsel Değişkenler


DEMİRBİLEK T., ÇAKIR Ö.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.173-191, 2008 (Peer-Reviewed Journal)