Trifuluralin uygulanmış erkek sıçanlarda resveratrolün ürogenital sistem üzerine terapotik etkilerinin histolojik ve biyokimyasal olarak araştırılması


DENEK Z., ERBİL G., ÖZBAL S., CİLAKER MIÇILI S., ÖZOĞUL C.

20. Ulusal Elektron mikroskobik kongresi, Turkey, 25 - 28 October 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes