Rekabet Ortamında Karar Verme Süreçlerinde Oyun ve Fayda Kuramı İlişkileri ve Etkileşimi


Gümüşoğlu Ş., Özdemir A.

Review of Social, Economic and Business Studies, vol.10, pp.287-308, 2008 (Peer-Reviewed Journal)