KRONİK PERİTON DİYALİZİ PROĞRAMINDAKİ ÇOCUKLARDA NAZAL STAFİLOKOK TAŞIYICILIĞI VE İNFEKSİYON.


KÖSE Ş., AKSU N., SÖZEN G., YAVAŞCAN Ö.

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, 2004 (Peer-Reviewed Journal)