SWARA Tabanlı WSM ve CODAS Yöntemleri ile Biyokimya Hormon Cihazı Seçimi


Özdağoğlu A., Keleş M. K., Yörük Eren F.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.371-396, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.562267
 Cited By: 1

Öz

Hastanelerde, gelişen teknolojinin de yardımı ile pek çok hastalığın teşhisi kolaylaşmıştır. Özellikle hastalıkların teşhisine yardımcı olan ve laboratuvarlarda kullanılan cihazların bu konudaki önemi tartışılmazdır. Hastalıkların, hormonlarla ilgisinin olduğu düşünüldüğü durumlarda, biyokimya hormon cihazı kullanılarak, çeşitli testler yapılmaktadır. Bu çalışmada, bir tıp laboratuvarında, biyokimya hormon cihazı alternatifleri, farklı kriterler üzerinden değerlendirilmiştir. Kriter ağırlıkları SWARA yöntemiyle bulunmuş, beş farklı alternatif cihaz, WSM yöntemi ile sıralanmıştır. Sonuçlar, tıp laboratuvarları için faydalı olacak bilgiler içermektedir. Verilerin analizinde, Excel paket programı kullanılmıştır.   

Anahtar Kelimeler

Biyokimya Hormon CihazıÇok Kriterli Karar VermeSWARAWSM