Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Kabulünde Milli Kültürün Etkisi: Afro-Avrasya Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama


GÜMÜŞ Y., USLU M., Özyaşar H.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)