Kök kırığı ile ilişkili bir periodontal apse tedavisi: Olgu sunumu


GÖKTÜRK Ö., GÖKTÜRK H., UĞURAĞ Z., KARAŞ M., ALPAR U.

Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 27 - 30 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No