Farklı ağartma ajanlarının renklenmiş dişler üzerindeki etkinliğinin görüntü işleme yöntemleri kullanılarak değerlendirilmesi


ÖZKOÇAK İ., HEKİM M., GÖKTÜRK H., ADEM K., CÖMERT O.

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No