Unstable angina pektoriste C-reaktif protein, interleukin-6 ve aktive T lenfosit düzeyleri ve iskemi ile ilişkisi


KIRIMLI Ö., GÜNERİ S., ÜNDAR B., BADAK Ö., ASLAN Ö., AKDENİZ B., ...More

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, vol.29, no.8, pp.476-480, 2001 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 29 Issue: 8
  • Publication Date: 2001
  • Journal Name: Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
  • Page Numbers: pp.476-480
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Unstable angina pektorisli (UAP) hastalarda C-reaktif protein (CRP), interleukin-6 (IL-6) ve aktive T lenfosit (ATL) düzeyleri, bunların kendi aralarındaki korelasyonu ve iskemi şiddeti ile ilişkisinin incelendiği bu çalışmada Braunwald Klas IIIB UAP'li 14 hastada (13 Erkek, 1 Kadın, Yaş ortalaması 62 ± 8 yıl) CRP, IL-6 ve ATL düzeyleri erken dönem (ağrıdan itibaren 24 saat içinde), orta dönem (iskeminin kontrol altına alınmasından sonraki 3-5. günler arasında) ve geç dönemde (revaskülarizasyondan sonraki 14-21. günler arasında) karşılaştırıldı. CRP düzeyi erken dönemde 3.53 ± 2.83 mg/dl iken orta dönemde 2.67 ± 3.28 mg/dl'ye, geç dönemde ise 1.22 ± 1.08 mg/ dl'ye indi. Erken dönem ile orta dönem, erken dönem ile geç dönem ve orta dönem ile geç dönem arasındaki azalmalar anlamlı idi (p<0.04, p<0.001 ve p=0.02, sırasıyla). IL-6 düzeyleri erken ve orta dönemde yüksek bulunmakla birlikte oldukça benzer idi (sırasıyla 17.43 ± 11.73, 17.40 ± 15.59 pg/ml) ve geç dönemde 12.05 ± 7.13 pg/ml'ye indi ve sadece erken dönem ile geç dönem arasındaki azalma anlamlı bulundu (p<0.05). ATL (CD3/HLA DR+) düzeyleri erken, orta ve geç dönemde sırasıyla %8.47 ± 5.42, 9.22 ± 5.48 ve 10.18 ± 4.69 idi ve erken, orta ve geç dönem arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Orta dönem CRP düzeyleri ile orta dönem İL-6 düzeyleri arasında iyi bir korelasyon mevcuttu (r=0.73, p<0.001)). Sekiz hastada (Grup I) iskemi bulguları medikal tedavi ile kontrol altına alınırken 6 hastada (Grup II) medikal tedavi yetersiz kaldığı için erken girişim uygulandı. Grup I ve II'nin CRP düzeyleri erken dönemde 2.45 ± 1.73'e karşılık 4.98 ± 3.49 mg/dl (p<0.05), orta dönemde 0.90 ± 0.65'e karşılık 5.05 ± 3.94 mg/dl (p<0.006) ve geç dönemde 0.78 ± 0.46'ya karşılık 1.80 ± 1.43 mg/dl (p< 0.04) bulundu. Grup I ve II'nin IL-6 düzeyleri arasında erken ve orta dönemlerde anlamlı fark saptanırken (sırasıyla 12.31 ± 7.72'ye karşılık 24.26 ± 13.29 pg/ml, p<0.03; 10.76 ± 5.84'e karşılık 26.25 ± 20.50 pg/ml, p=0.03) geç dönem düzeyleri arasında anlamlı fark saptanmadı. Grup I ve II arasında erken, orta ve geç dönemde ATL değerleri yönünden anlamlı fark saptanmadı. Sonuç olarak UAP'li hastalarda,CRP, IL-6 ve ATL düzeylerinin yüksek olduğu, CRP ve IL-6 düzeylerindeki yükselmenin iskeminin şiddeti ile ilişkili olduğu tespit edildi.