An Evaluation Regarding Cyber Bullying and University Students


Creative Commons License

Akada T., Kabasakal H. Z.

Social Sciences Studies Journal, vol.4, no.24, pp.4977-4993, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT

Many technological developments have offered several advantages in the 21st century; however, they have also created several problems resulting from the misuse of technology. One of them is cyber bullying which involves repeated, annoying and harmful messages extended via electronic and digital technologies. Any age group can face with cyberbullying, and it is suggested that most of the studies were conducted regarding pre-university years. This study is a literature review of a relatively new topic; cyberbullying and university students. It is a qualitative study in which document analysis method was applied. The findings were presented in tables and suggestions were extended. It is suggested to create awareness for the university administrators, faculty and students, to take the necessary precautions and regulate policies, to give support to cyber victims, as well as to pay special attention to equip teacher candidates who will educate the “digital natives” regarding the issue.

Keywords: Cyberbullying, e-bullying, Internet bullying, higher education

ÖZ

21. yüzyılın bilgi ve iletişim teknolojilerinde getirdiği yeniliklerin ve katkıların yanısıra yaşamın farklı alanlarında yanlış uygulamalardan kaynaklanan çeşitli olumsuzlukları da görülebilmektedir. Bunlar arasında yer alan sanal zorbalık olgusu bilgi ve iletişim teknolojilerinin mağdurları taciz edip, rahat bırakmamak, korkutmak, tehdit etmek gibi çeşitli sıkıntı verici biçimlerde kullanılmasını kapsamaktadır. Her yaşta bireyin karşılaşabildiği sanal zorbalık olgusuna ilişkin yürütülen çalışmaların çoğunluğunun genç yetişkinlik yaşlarını kapsadığı ve üniversite boyutunun yeterince araştırılmamış olduğu öne sürülmektedir. Bu çalışma nispeten yeni bir konu olan ve yurt içi ve yurt dışında üniversite öğrencilerine ilişkin yürütülen sanal zorbalık çalışmalarının nitel araştırma deseni şeklinde, alanyazın taraması yoluna gidilerek, bulguların belge incelenmesi yöntemiyle toplanmasıyla gerçekleştirilmiştir. Öneriler arasında üniversite personeli ve öğrencilerine soruna ilişkin eğitimler verilmesi, üniversitelerde gerekli düzenlemelerin yapılması ve siber mağdurlara destek olunması ihtiyacının yanı sıra “dijital yerlileri” yetiştirecek olan öğretmen adaylarını sorunla başa çıkabilecek donanıma kavuşturmak yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Siber zorbalık, sanal zorbalık, elektronik zorbalık, yüksek öğretim