ESNAF GELENEĞİNDE, DÜKKÂNLARI ANLAMLANDIRAN YAZILARDAN ÖRNEKLER


MAKTAL A.

DEUİFD Türk Kültürünü Mayalayanlar Özel Sayısı, pp.843-863, 2021 (Peer-Reviewed Journal)