Geç Pleyistosen Erken Holosen yaşlı fay önüçökellerinin stratigrafik sedimentolojik ve yapısal özellikleri Manisa Fay Zonu Batı Anadolu


ÖZKAYMAK Ç., SÖZBİLİR H., UZEL B., AKYÜZ H. S.

AktifTektonik Araştırma Grubu Ondördüncü Çalıştayı (ATAG-14), Turkey, 18 November 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes