"Oğuz Türklerinde Giyim Kuşam: Dede Korkut Örneğiyle".


MEYDAN C., GULIYEVA M.

Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi., vol.3, no.5, pp.169-191, 2020 (Peer-Reviewed Journal)